"Mælkebøtten"

"Mølkebøtten"  er et af fem værker, som er placeret på læskærmene på Lodstorvet.

Søren Kierkegaard (1813-1855) var en dansk teolog og filosof. Kierkegaards forfatterskab er enestående rigt, rigt i omfang, på fantasi og skarpsindighed, præget af hårfin logik og mægtig følelse, af jævn tale om Guds rige og en utroliglærdom. Han evnede at skrive i et sprog så vanskeligt, at det bliver knudret og uforståeligt. Han kunne også skrive så legende let, så yndefuldt og billedskønt, at det gør ham til en af Danmarks største sprogkunstnere i prosaen.
Fotograf Linda Suhr, Suhr Production har taget billederne til Lodstorvet.

De 5 værker på Lodstorvet er en gave fra Byfonden til Frederikshavn i anledning af 200 års købstadsjubilæum.