Den gode by

"Den gode by" er en folder, som er blevet hustandsomdelt i 2003.

I den ene del af folderen lægger vi op til at du tager cyklen og kører fra Neppens Havn i syd til Rønnerhavnen i nord.

I den anden del opfordrer vi dig til at gå en tur i bymidten og se detaljer, torve og flotte huse på din vej.