Hen over byens tage

"Hen over byens tage" er en håndrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse.

Hæftet er udgivet af Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune. Hæftet giver gode råd til at bevare facaden, tage, døre og vinduer, skorstene, etc.