Præmiering 2020

Plakette – Nørgaardsvej 68 Strandby

Dette nyopførte 1-familieshus er et fladtaget og meget elegant, langt og lavt bygningskompleks med let afvekslende højder. Huset er på samme tid både elegant og diskret. Huset er en meget fin inspiration og et forbillede for kommende byggerier og præmieres med en plakette.

Plakette Abelsvej 3

Den meget omfattende og vellykkede totalfornyelse, hvor et helt anonymt hus er blevet til et af de flotteste huse i kvarteret. Huset ser i dag ud som et helt nyopført hus med pudsede, svagt gulmalede facader, lysegrå sokler og hvide gesimser langs tagkanterne. Alle vinduer og døre er småsprossede. Huset præmieres med en plakette.

 

 

.

 

 

 

Diplom

Strandvej 104

Det elegante hus på Strandvej 104 er af hensyn til blandt andet terræn og udsigten mod Kattegat sammensat af flere bygningskroppe med varieret højde og drøjde.Samspillet med klitterne giver huset karakter af, at det ligesom ”vokser” ud af terrænet med en spændende fremtoning, som gør det helt forskelligt fra de mere gængse rektangulære 1-plans huse. Det er et både iøjnefaldende og spændende byggeri, som er tildelt et diplom.