Tilskud

Ansøgning med beskrivelse, eventuelt med billeder, sendes til Byfondssekretariatet. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges overslagspris på det ansøgte.

Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Her afgør bestyrelsen, om der kan tildeles tilskud, beløbets størrelse og eventuelle forudsætninger for tilskud.

Det kan anbefales at tage kontakt til Tove Varmløse, inden du søger, på telefon: +45 29 48 61 90 eller email: toma@frederikshavn.dk

Når projektet er gennemført, meddeles dette til byfondssekretariatet, der efterfølgende besigtiger byggeriet. Hvis projektet stemmer overens med det aftalte, kan beløbet udbetales.

  • Tilskud skal ikke tilbagebetales, men er skattepligtigt

  • Der ydes IKKE tilskud til projekter, der er påbegyndt eller gennemført

  • Der ydes ikke tilskud til arbejde inde i bygninger

Hvem kan søge

1) Ejendomme fra før 1960

2) Forretningsindehavere eller lejere af butik i Frederikshavn bymidte

Hvordan søger man

Send en ansøgning og beskrivelse til:

Byfondssekretariatet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Eller brug vores digitale ansøgningsskema i menuen til venstre.

Husk at vedlægge overslagspris på det ansøgte.