Grøn oase

Byfonden har været projektansvarlig og koordinator for GRØN OASE.
Grøn Oase er et socialt byprojekt, hvor resultatet er med til at gøre bymiljøet i Danmarksgade Nord mere hyggeligt til glæde for frederikshavnerne og byens gæster. 

Grøn oase er et eksperiment, som prøves af fra midt i maj til september i 2014 og 2015.
Grøn oase er en kobling mellem meningsfyldt beskæftigelse til borgere fra Handicapafdelingens dagtilbud Gimle og Nordstjernen- til en bydel, der ønsker at skabe et latinerkvarter i Frederikshavn.

Blomsterkasserne produceres af borgere fra Nordstjernen i Skagen, de plantes til i kommunens gartneri af borgere fra Gimle, og Park og Vej kører kasserne ned i Danmarksgade Nord. Gimleborgerne passer blomsterne hen over sommeren og vedligeholder blomsterkasserne i vinterperioden. 

Frederikshavn Byfond har samarbejdet med repræsentanter fra Danmarksgade Nord, De Frivilliges Hus, dagtilbuddene i Handicapafdelingen, Center for Park og Vej og Udvikling og Erhverv.

Grøn Oase